دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۲

  

معرفی مهندسین برتر ملّی 

 

1

جناب آقای دکتر محمود گلابچی

چهره ماندگار مهندسی کشور

2

جناب آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری

مهندس برتر ملّی

3

جناب آقای دکتر ابوالفضل اسلامی

مهندس برتر ملّی

4

جناب آقای مهندس فریدون معظمی

مهندس برتر ملّی