جمعه, ۱۰ آذر ۱۴۰۲

اهداف برنامه 5ساله اول: ( 1395- 1391)

- همکاري با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ساير وزارتخانه‌ها، دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي، مراکز تحقيقاتي، انجمن هاي علمي و مؤسسات صنعتي جهت برنامه ريزي امور آموزشي ، پژوهشي و برگزاري گردهمايي‌هاي علمي
- ايجاد پيوندهاي مطمئن ميان مراكز علمي و انجمن ها با نهادهاي فعال در حوزه تصميم گيري
- تشويق فارغ التحصيلان رشته‌هاي مرتبط به عضويت در انجمن و حفظ ارتباط آنان با فضاي علمي و دانشگاهي پس از فارغ التحصيلي
- شناسايي ، جذب نخبگان و برگزيدگان رشته‌هاي مرتبط با مهندسي سازه و تشويق و هدايت آنها در جهت تحقق اهداف انجمن
- ارائه خدمات تخصصي به متقاضيان.
- کسب اطلاعات از آخرين دستاوردهاي علمي و صنعتي ايران و جهان و ارائه آن به اعضاء.
- تقويت وب سايت انجمن و دو زبانه بودن آن.
- انتشار فصلنامه‌هاي علمي - پژوهشي.
- تدوين فرهنگ واژگان تخصصي در حوزه مهندسي سازه.
- ايجاد فرصت‌هاي مناسب براي ارتقاي توان علمي اعضاء.
- تهيه، تدوين و انتشار کتب، نشريات و مجموعه‌هاي علمي و آموزشي.
- دفاع از شئون و حقوق مهندسين عمران و رشته هاي وابسته.
- مکاتبه با نهادها و سازمان‌هاي مسئول براي شناساندن انجمن به عنوان يک بازوي علمي و هماهنگ کننده.

 

اهداف برنامه 5ساله دوم: ( 1400- 1396)

- همکاري با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ساير وزارتخانه‌ها، دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي، مراکز تحقيقاتي، انجمن هاي علمي و مؤسسات صنعتي جهت برنامه ريزي امور آموزشي ، پژوهشي و برگزاري گردهمايي‌هاي علمي

- ايجاد پيوندهاي مطمئن ميان مراكز علمي و انجمن ها با نهادهاي فعال در حوزه تصميم گيري

- تشويق فارغ التحصيلان رشته‌هاي مرتبط به عضويت در انجمن و حفظ ارتباط آنان با فضاي علمي و دانشگاهي پس از فارغ التحصيلي

- شناسايي ، جذب نخبگان و برگزيدگان رشته‌هاي مرتبط با مهندسي سازه و تشويق و هدايت آنها در جهت تحقق اهداف انجمن

- ارائه خدمات تخصصي به متقاضيان.

- کسب اطلاعات از آخرين دستاوردهاي علمي و صنعتي ايران و جهان و ارائه آن به اعضاء.

- تقويت وب سايت انجمن و دو زبانه بودن آن.

- انتشار فصلنامه‌هاي علمي - پژوهشي.

- انتشار خبرنامه ها و جزوات علمی.

- تدوين فرهنگ واژگان تخصصي در حوزه مهندسي سازه.

- ايجاد فرصت‌هاي مناسب براي ارتقاي توان علمي اعضاء.

- تهيه، تدوين و انتشار کتب، نشريات و مجموعه‌هاي علمي و آموزشي.

- دفاع از شئون و حقوق مهندسين عمران و رشته هاي وابسته.

- مکاتبه با نهادها و سازمان‌هاي مسئول براي شناساندن انجمن به عنوان يک بازوي علمي و هماهنگ کننده.

 

اهداف برنامه 10 ساله: ( 1400-1391 )

- كمك به سازندگي كشور جمهوري اسلامي ايران
- توليد ، ترويج و ارتقاء سطح علوم و فنون مهندسي عمران و رشته‌هاي وابسته با توجه به نيازها
- ترويج اخلاق پژوهشي در ميان اعضاي انجمن و مخاطبان و لزوم توجه به نيازهاي كشور در اين زمينه.
- ترغيب، تشويق و حمايت از پژوهشگران، صنعتگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت‌هاي علمي و کاربردي.
- تلاش براي ايجاد بستري مناسب به منظور تقويت همکاري ميان انجمن‌هاي همسو و ايجاد رقابت سالم علمي.
- تقويت بنيه علمي از طريق ارتباط با اساتيد، پژوهشگران و مراكز علمي خارج از كشور.
- جلب مشاركت و حمايت مادي و معنوي نهادها و سازمان‌هاي حاكميتي.
- توسعة نظام نظارت حرفه اي و ارزشيابي از برنامه ها و فعاليت‌ها.
- توسعة تعامل و همکاري‌هاي سازماني در سطح ملي و بين المللي.
- ارائه خدمات آموزشي، علمي، پژوهشي، فني و مشاوره‌اي با تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي در راستاي ايجاد و توسعه.
- تکنولوژي‌هاي نوين در زمينه‌هاي مهندسي سازه .
- تهيه کتاب 100 متخصص سازه برتر در ايران.