سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

 

 • استفاده از خدمات علمی و پژوهشی منتشره توسط انجمن

 • اخذ معرفی نامه برای بنیاد علمی نخبگان و معاونت علمی، بمنظور بهره مندی از مزایای آن بنیاد برای دانشجویان و استادید دانشگاه ها

 • ارسال مقالات علمی و پژوهشی و چاپ، پس از داوری ( با الویت در چاپ و داوری )

 • استفاده از خدمات بیمه ای با تخفیفات ویژه اعم از درمان و سایر بیمه ها از قبیل اتومبیل و غیره (توضیحات کامل در بخش بیه موجود می باشد)

 • دریافت کارت عضویت و بهره مندی از آن در دانشگاه ها و جوامع علمی و اداری کشور

 • امکان صدور معرفی نامه علمی برای افرادی که قصد ادامه تحصیل در داخل یا خارج از کشور را دارند

 • امکان استفاده از بانک اطلاعاتی ویژه انجمن برای اعضایی که در آن بانک عضو می شوند

 • امکان چاپ مقالات علمی اعضاء در همایش ها و کنفرانس های انجمن با تخفیف ویژه

 • حضور اعضاء انجمن در همایش ها کنفرانس های انجمن با تخفیف ویژه

 • امکان صدور معرفی نامه بر اساس فعالیتهای صورت گرفته اعضاء در انجمن برای وزارت علوم و سایر موسسات کشور

 • استفاده از خدمات رفاهی انجمن برای اعضاء انجمن

 • امکان استفاده از خدمات آموزشی با درصد تخفیف برای اعضاء انجمن