سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری        رئیس کمیته تخصصی همایش ها