جمعه, ۲۸ مهر ۱۳۹۶

آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری        رئیس کمیته تخصصی همایش ها