جمعه, ۱۰ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری        رئیس کمیته تخصصی همایش ها