سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

1- اولویت سنجی موضوعات همایش
2- هماهنگی‌های لازم جهت زمان و مکان و ... همایش
3- برگزاری همایش
4- نظارت بر عملکرد مجریان و دست‌اندرکاران همایش
5- تهیه بروشورها و ... برای شرکت‌کنندگان در همایش
6- توزیع و اطلاع‌رسانی درخصوص زمان برگزاری همایش