جمعه, ۱۰ آذر ۱۴۰۲
فرم نظرسنجی

فرم نظر سنجی اعضاء حقیقی و حقوقی در خصوص فعالیتهای انجمن علمی مهندسي سازه ایران

نام و نام خانوادگی

ورودی نامعتبر
1- رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد دبیرخانه انجمن

ورودی نامعتبر
2- مشارکت اعضاء در تدوین برنامه استراتژیک و سند راهبردی انجمن

ورودی نامعتبر
3- مشارکت اعضاء در محقق ساختن برنامه اجرایی سالانه مصوب در مجمع عمومی

ورودی نامعتبر
4- همکاری و مشارکت اعضا قدیمی انجمن در افزایش تعداد اعضای حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی)

ورودی نامعتبر
5- اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات مجمع عمومی سالیانه به اعضا

ورودی نامعتبر
6- اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات هئیت مدیره به اعضا

ورودی نامعتبر
7- همکاری و مشارکت اعضاء با کمیته های علمی و تخصصی ملی- بین المللی انجمن

ورودی نامعتبر
8- مشارکت و نحوه همکاری اعضا در تاثیرمحتوای نشریات انجمن

ورودی نامعتبر
9- مشارکت اعضاء در برگزاری مسابقات علمی ملی- بین المللی انجمن

ورودی نامعتبر
10- میزان مشارکت اعضا در پروژه های واژه گزینی انجمن

ورودی نامعتبر
11- حضور و مشارکت در همکاری اعضا در برگزاری همایش ها/ کنفرانس ها/ سمینارهای داخلی و خارجی

ورودی نامعتبر
12- مشارکت و همکاری اعضاء در تدوین شاخص های مدیریت علمی در انجمن

ورودی نامعتبر
13- مشارکت و همکاری اعضاء در تدوین شاخص های مرجعیت علمی در انجمن

ورودی نامعتبر
14- اطلاع رسانی جهت حضور اعضاء در کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی درحوزه علم وفناوری که توسط انجمن برگزار میگردد

ورودی نامعتبر
15- ایجاد تسهیلات در خصوص دسترسی اعضاء به آرشیو فعالیت انجمن از جمله مجموعه مقالات، مجلات، غیره... توسط دبیرخانه انجمن

ورودی نامعتبر
16- حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری سخنرانی های علمی، دوره های آموزشی داخلی و خارجی انجمن

ورودی نامعتبر
17- حضور و مشارکت اعضاء در اجرائی شدن پروژه ها و تحقیقات (پژوهشی، مشاوره ای، نظارتی، اجرایی انجمن)

ورودی نامعتبر
18- حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری و یا اطلاع رسانی انجمن در خصوص جلسات مشترک با ارگانها و نهادهای سیاستگزار مانند (قطب های علمی- دانشگاهها- سازمان استاندارد و...)

ورودی نامعتبر
19- مشارکت و حضور اعضا در پروژهای بین المللی انجمن

ورودی نامعتبر
20- میزان رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد هئیت مدیره و بازرسین انجمن

ورودی نامعتبر